(Personal Profile)  مشخصات فردی


Certificate No:961033-2

Date of Issue:2018/12/06

Full Name: AKBAR SOKOUTI GILAVANDANI
Date of Birth: 1987/01/15
Place of birth: RASHT
I.D Number: J45121095
شماره گواهینامه:2-961033

     تاریخ صدور: 1397/09/15

 نام و نام خانوادگی: اکبر سکوتی گیلاوندانی
تاریخ تولد: 1365/10/25
 محل تولد: رشت
 شماره ملی: 6539948417

تصویر گواهینامه