خدمات ما

اجرا

نصب و اجرای عملیات پایپینگ در صنایع فولاد،صنایع بهداشتی ( غذایی، نوشیدنی، دارویی و لبنی) و صنایع پتروشیمی _عملیات بازرسی جوش در صنایع ساختمانی - تاسیسات و....

PRODUCTION

GGRAVITY SPOUTING PIPE STAINLESS STEEL 2P REFLECTIVE

آموزش

آموزش نیروهای ماهر در رشته های جوشکاری و بازرسی جوش با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران