دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

تعریف

چهار تعریف جوشکاری

گلوئی نا کافی  ( INSUFFICIENT THROAT)  فرو رفتگی روی سطح جوش گوشه ای است که باعث شده ابعاد گلوئی جوش کمتر از حد لازم برای…

Card image

ترک ها ( CRACKS )

ترک جوش

ترک ها  ( CRACKS ) تعریف نا پیوستگی های صفحه ای ( دو بعدی ) ایجاد شده به وسیله پارگی فلز مبنا یا فلز جوش ، ترک خوردگی…

Card image

پر نشدگی

پر نشدگی ( UNDERFILL )

  پر نشدگی  ( UNDERFILL ) عبارت است از فرو رفتگی سطح جوش که تا پایین تر از لبه قطعه کار امتداد داشته باشد . این عیب…

Card image

بریدگی کنار جوش

بریدگی کنار جوش ( UNDERCUT )

بریدگی کنار جوش  ( UNDERCUT ) تعریف #شیار در پنجه یا ریشه ی جوش با رویه جوش یا فلز #جوش قبلی است . علت ֎ آمپر زیادی ֎ طول…

Card image

ذوب ناقص

ذوب ناقص ( incomplete fusion )

ذوب ناقص    ( incomplete fusion ) تعریف عدم یک پارچگی بین فلز جوش و فلز مبنا یا بین پاسهای فلز جوش علت ◄ استفاده از…

Card image

آخالها ( INCLUSIONS )

آخالها ( INCLUSIONS )

  آخالها  ( INCLUSIONS ) آخال سرباره  ( SLAG INCLUSION ) تعریف به هر نوع ناخالصی به شکل جامد غیر فلزی در اتصال جوش گفته…

Card image

نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی هایی غیر قابل قبول به شمار می آیند که بعضی از خصوصیات از جمله : نوع ، اندازه ، پراکندگی یا موضع را بیشتر…